Σας ενημερώνουμε ότι στις 14/6/2018 δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕΕ (www.eetaa.gr) η υπ΄ αριθ. πρωτ. 5180/14-6-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υλοποίηση Πράξεων στο Πλαίσιο της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Έτους 2018-2019.

Στην πρόσκληση καλούνται οι μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών οι οποίες επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στις Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών και νηπίων να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα και τα κριτήρια της πρόσκλησης.

Το χρονοδιάγραμμα της πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων, έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων, υποβολή ενστάσεων, έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων και υπογραφή συμβάσεων με τις δομές είναι αναλυτικά στο συνημμένο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΙΤΟΥΣΕΣ/ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ».

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΗΤΕΡΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΙΤΟΥΣΕΣ-ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Αιτήσεις εγγραφών νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς από 10/5/2018 έως 31/5/2018. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο σταθμό επιλογής του γονέα. Λοιπά δικαιολογητικά και πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΕΡΟΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΔΩ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΙΣ ΕΔΩ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΑΤΡΟΥ ΕΔΩ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΔΩ

ΤΡΟΦΕΙΑ ΕΔΩ

Εγγραφή στο Newsletter

Ημερολόγιο δραστηριοτήτων

Κοινωνικά δίκτυα