Προς τις μητέρες νηπίων που ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.
     Στις 23/5/2017 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ (www.eetaa.gr) η υπ΄ αριθ. πρωτ. 5122/23-5-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Έτους 2017-2018.
      Από την ανωτέρω πρόσκληση εξαιρούνται οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α΄& Β΄ Βαθμού & ΝΠΔΔ ΟΤΑ.
     Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ ΑΕ www.eetaa.gr, www.paidikoi.eetaa.gr. Θα τυπώνονται, θα υπογράφονται και αποστέλλονται στην ΕΕΤΑΑ ΑΕ με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής (σελ. πρόσκλησης 15-20)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 24/5/2017 (12:00) – 9/6/2017 (24:00)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 27/6/2017
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: 28-30/6/2017
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 4/7/2017
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ: 5/7/2017 – 1/9/2017
     Συμαντικότερες σελίδες της πρόσκλησης: 9-11, 15-20, 23-24, 26 & 34(έντυπο ένστασης)

     Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στο προσωπικό των Παιδικών Σταθμών του Δήμου για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια καθώς και στην έδρα του ΝΠΔΔ (Αγ.Γεωργίου 29, Ν.Παλάτια Ωρωπού - 2295034003 - Για τον Παιδικό Σταθμό Καλάμου).
     Οι δομές του Δήμου ανήκουν στην κατηγορία Α2.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΩΡΩΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΔΕΙΓΜΑ)

 

Εγγραφή στο Newsletter

Ημερολόγιο δραστηριοτήτων

Κοινωνικά δίκτυα