Περίοδος υποβολής αιτήσεων 3-12/11/2018 & ώρες 08:00 – 14:00 (εργάσιμες ημέρες).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΔΩ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΔΩ

ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΕ  & ΔΕ ΕΔΩ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΔΩ

Εγγραφή στο Newsletter

Ημερολόγιο δραστηριοτήτων

Κοινωνικά δίκτυα